Välkommen till Ekekullen

Familjer, Ungdomar, Öppenvård och Resursskola

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge och i Eslöv i Skåne. Vi är erbjuder en helhetslösning för dig som uppdragsgivare. Vi erbjuder utredning, behandling, öppenvård/utsluss och egen skola. Vi erbjuder individuellt anpassad behandling efter klientens behov och skräddarsyr lösningar i samråd med socialtjänsten. Ekekullen har socionomer med lång erfarenhet av utredningsarbete på HVB men också från myndighetsutövning inom socialtjänsten. Utredningar görs enligt BBIC.

 

Ekekullen har två HVB för ungdomar 13-18 år, pojkar och flickor och ett HVB för familjer med barn 0-13 år. Vi har även en egen grundskola, åk 6-9 som är kopplad till vårt HVB för ungdomar i Karlskrona. Möjligheter till utsluss i våra lägenheter eller i det egna hemmet finns.

NYHET!

I september startar vi HVB Villa Edsbruk i Västervik, Kalmar län. Tillståndsansökan är inskickad till IVO och fastigheten renoveras och förbereds för verksamhetsstart. Målgruppen kommer att vara barn 9-15 år. Mer info kommer under våren. 

Vi har lediga platser

Kontakta oss på 0455-455 50 så berättar vi mer.

Välkomna!

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge