Möjlighet till förändring

Ekekullen utredning och behandlingshem erbjuder en helhetslösning för dig som uppdragsgivare. På Ekekullen kan vi erbjuda både behandlings-, utrednings- och stöd/utslussplatser. Dessutom har vi en egen resursskola där vi möjliggör skolgång även för de ungdomar med mer omfattande skolproblematik.
Vi ser vår styrka i att kunna bemöta våra uppdragsgivares behov inom vår egna organisation.

Vi erbjuder individuellt anpassad behandling efter klientens behov och skräddarsyr lösningar i samråd med socialtjänsten. Våra behandlare har hög kompetens och många års erfarenhet av behandlingsarbete.
Vi har specialistkompetens som egna anställda psykologer, terapeuter, socionomer, sjuksköterska, barnmorska och lärare och kan på så sätt genomföra både BBIC-, neuropsykiatriska- och anknytningsutredningar på plats hos oss.

I vårt utredningsteam så har vi socionomer med lång erfarenhet av utredningsarbete på HVB men även från myndighetsutövning inom socialtjänsten.

Vi lägger stor vikt vid regelbunden kompetenshöjning och fortbildning inom de metoder som bedrivs i verksamheter.

Vi på Ekekullen har erfarenhet av att det ibland kan vara svårt för socialtjänsten att ordna med transport i akuta lägen. Vi kan då bistå genom att hämta den som skall placeras på Ekekullen.

Ekekullen består av följande verksamheter:

HVB Spjutsbygd

Målgruppen är pojkar och flickor 13-18 år. Behandling och utredning. SoL och LVU.

Verksamheten har egen resursskola och tar därför i första hand emot ungdomar med skolproblematik.

HVB Björklyckan

Målgruppen är familjer med barn 0-13 år. Behandling och utredning. SoL och LVU.

Vi har specialistkompetens så som barnpsykolog, psykolog, specialistläkare i psykiatri, allmänläkare och sjuksköterska/barnmorska. Utredningarna görs av utredningsteam bestående av psykolog, socionom och behandlare.  Vi kan både genomföra neuropsykiatriska utredningar samt utredning av föräldraförmåga och anknytning.

HVB Billingeby

Målgruppen är pojkar och flickor 13-18 år. Behandlingsplaceringar enligt SoL och LVU.

HVB Villa Ed

Målgruppen är barn som vistats i olämpliga miljöer, har provat droger och provat att begå brott, har ett hotfullt beteende och/eller har omfattande frånvaro från skolan. Vi tar emot barn med neuropsykiatriska diagnoser.

Verksamheten utgår från ett salutogent förhållningssätt. Behandlingsmetoderna grundas i evidensbaserad metod och utgår från kognitiv beteendeterapi, MI och lågaffektivt bemötande. För oss är det viktigt att det finns en tanke med och en evidens i det vi gör, i allt från vår syn på människan till vårt bemötande och våra behandlingsinsatser.

Ekekullens resursskola

Ekekullen bedriver en resurskola med tillstånd av skolinspektionen. Vi vänder oss i första hand till de ungdomar som bor på HVB Spjutbygd men kan i mån av plats även ta emot elever från närliggande skolor/kommuner.

Stödboende/utslussenhet

Genom vår stödboende/utslussenhet så kan vi erbjuda stöd i våra egna lägenheter eller i hemmiljön.

Mer information om respektive verksamhet hittar du under Verksamheter.
Du kan även kontakta oss på 0455-45550 för en matchning eller för mer information.

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge