Kvalitetsarbete

På Ekekullen strävar vi efter att erbjuda vård och utredning av högsta kvalité. Vi anser att utbildning och kunskap är grunden i arbetet mot att uppnå högsta kvalité på vården och vi lägger därför stor vikt vid att våra medarbetare har en akademisk utbildning i grunden samt får regelbunden kompetenshöjning.

Vi följer forskning inom för arbetet relevanta områden, vi följer noggrant lagförslag/statens offentliga utredningar och uppdaterar oss kring socialstyrelsens föreskrifter och direktiv. Utöver det dagliga arbetet som sker i verksamheterna så arbetar verksamhetscheferna och Ekekullens kvalitetschef och utvecklingschef  i huvudsak med kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Ekekullen är medlemmar i Vårdföretagarna, Svenskt Näringsliv, Svenska Vård, SsIL och HVB-guiden. Vi deltar på mässor och konferenser där vi träffar andra kollegor i branschen och uppdragsgivare och utbyter tankar, erfarenheter och idéer som sedan används till att utveckla våra verksamhet.

På årsbasis så beställer vi en kvalitetsundersökning av extern leverantör (SSIL) och kan till intresserade uppdragsgivare skicka kvalitetsundersökningen. Vi har varje år fått höga betyg i undersökningen. Kvalitetsundersökning är förutom en möjlighet för uppdragsgivare att se vad våra tidigare uppdragsgivare har tyckt om placering hos oss, även ett viktigt verktyg för oss i vårt förbättringsarbete.

Ekekullen har ett utarbetat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som varje år utvärderas och sammanställs till en rapport som ligger till grund för förbättringsarbetet. I rapporten ingår bland annat en undersökning i form av en enkät där alla boende på Ekekullen får möjlighet att anonymt utvärdera sin upplevelse av vistelsen på Ekekullen.

Ekekullens kvalitetschef har ett uppföljande samtal med samtliga uppdragsgivare efter varje avslutad placering där uppdragsgivaren får frågor kring hur man upplevt samarbetet och placeringen som man varit ansvarig för.

Samarbetet med oss ska kännetecknas av flexibilitet och kvalitet men också präglas av våra värdeord engagemang, professionalitet och ödmjukhet.

Referenser finns att lämna på begäran.

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge