2018-05-24. Kompetensutveckling.

Under våren har vi utbildat samtliga behandlare i beteendeanalys, 25 behandlare i MI, 5 behandlare i rePULSE och 5 behandlare i Återfallsprevention. Flera av våra föreståndare har gått ledarskapsutbildningar. Vi kommer i juni månad utbilda alla behandlare i HLR och brandskydd. Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och att våra medarbetare regelbundet fortbildas inom de metoder som verksamheten arbetar efter.

2017-10-23. IVOs tillsyn.

För två veckor sedan genomförde Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO en tillsyn på HVB Billingeby i Eslöv.
Fokus för inspektionen var säkerhet och trygghet. Resultatet av inspektionen var att HVB Billingeby når upp till de kvalitetskrav som finns. Därmed har alla Ekekullens HVB haft tillsyn i år och samtliga har varit utan anmärkning.

2017-09-12. Nu kickar vi igång hösten!

Nu är semesterperioderna slut och verksamheterna har verkligen kickat igång hösten med utbildningar, workshops och konferenser! Vi är laddade inför en spännande höst med mycket utvecklings- och kvalitetsarbete inplanerat!

Utbildning

Under den här veckan så utbildas medarbetarna inom alla våra verksamheter, i att förebygga och hantera hot- och våldssituationer. Utbildningen genomförs av extern aktör och utgår från en lågaffektiv teori.

Utbildning i att förebygga hot- och våld utifrån en lågaffektiv metod, genomförs varje år. Målet med utbildningen är att ge medarbetarna verktyg att förebygga hot och våld på arbetsplatsen, både utifrån ett arbetsmiljöperspektiv men också utifrån ett klientperspektiv.

I augusti så utbildades Ekekullens verksamhetschefer i Arbetsmiljö för chefer. Även här hade vi en extern aktör -en arbetsmiljöexpert som höll i utbildningen på plats hos oss i Karlskrona.

Vi lägger stor vikt vid fortbildning och kompetenshöjning och utbildar regelbundet alla våra medarbetare i de metoder som verksamheten arbetar efter. Vi vet att en hög kompetens hos våra medarbetare är avgörande för att kunna erbjuda utredning och behandling av högsta kvalitet.

Workshops.

Under de kommande tre veckorna kommer samtliga verksamheter tillsammans med Ekekullens HR- specialist Annika, att genomföra workshops med fokus på arbetsmiljö. Detta är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ytterligare en workshop kommer att hållas med tema målarbete. Syftet med workshopen är att alla vi som arbetar på Ekekullen tillsammans ska bryta ner vårt långsiktiga mål -att erbjuda utredning och behandling av högsta kvalitet, till verksamhetsnära delmål.

Konferenser/Kick off.

Under september/oktober kommer alla arbetsgrupper att åka på kickoff. Syftet är att ge möjlighet till att planera och utveckla arbetet och möjlighet till att umgås. En arbetsgrupp som känner varandra väl, som är trygga med varandra och har förtroende för varandra är särskilt viktigt inom vårt verksamhetsområde.

2017-09-06. Nu söker vi en verksamhetsområdeschef för våra HVB -verksamheter.

Vi är just nu inne i en spännande utvecklingsfas och söker en Verksamhetsområdeschef för våra HVB-verksamheter. Tjänsten är ny hos oss. Arbetet som verksamhetsområdeschef vid Ekekullen innebär att ha ett övergripande ansvar för ledning/styrning, utveckling, planering och uppföljning av våra HVB-verksamheter. I uppdraget ingår även budget- och personalansvar.

Låter det spännande? Du kan läsa mer om tjänsten på https://www.arbetsformedlingen.se/Tjanster/Arbetssokande/Platsbanken/annonser/21266205

2017-09-05. Vill du bli en av oss?

Nu har vi påbörjat rekryteringsprocessen för att tillsätta behandlartjänster samt verksamhetschefstjänsten till vår nya verksamhet som vi ska starta under hösten. Är du intresserad? Du kan läsa mer om tjänsten på följande länkar:

https://www.arbetsformedlingen.se/Tjanster/Arbetssokande/Platsbanken/annonser/21264238

https://www.arbetsformedlingen.se/Tjanster/Arbetssokande/Platsbanken/annonser/21264062

Du kan skicka in din ansökan till ansokan@hvbekekullen.se

2017-08-29. Ekekullen växer!

Vi har nu fått tillstånd från IVO att starta ett nytt HVB för ungdomar!  Vi lämnade in vår ansökan hösten 2016 och fick nyligen vår ansökan beviljad. HVB -verksamheten kommer vara belägen norr om Karlskrona, några kilometer ifrån befintliga verksamheter.

Vårt nya HVB kommer att vara en god komplettering till befintliga verksamheter. Målgruppen kommer att vara barn och ungdomar 12-20 år med en mer utvecklad och långtgången problemtik. Problematiken som vi kommer att arbeta med är psykosocial, NPF och skolproblemtik.

Verksamheten kommer startas upp under hösten 2017.  Vi kommer inom kort påbörja rekrytering av föreståndare och behandlare. Är du intresserad av att arbeta på vår nya enhet? Välkommen att skicka in din ansökan på ansokan@hvbekekullen.se

2017-08-21. Psykologutredningar utan väntetid.

I vårt utredningsteam finns nu två legitimerade psykologer och vi kan genomföra samtliga psykologiutredningar på plats hos oss. På så sätt kan vi garantera att även mer omfattande utredningar genomförs inom som högst 12 veckor då vi kan starta utredningsarbetet direkt. Exempel på utredningar som vi genomför är anknytning, neuropsykiatriska, trauma, begåvning, OCD och personlighetsstörning.

I utredningsteamet ingår även två socionomer som genomför utredningar utifrån BBIC.

Vi kan erbjuda psykologutredningar på alla våra enheter.

2017-05-29. Nu har vi bild- och traumaterapeut i Karlskrona!

Nu har verksamheterna i Karlskrona utökat sin spetskompetens ytterligare!
Vi hälsar Lillemor Liden välkommen som ny medarbetare på Ekekullen. Lillemor är utbildad bild- och traumaterapeut och har en gedigen erfarenhet av arbete med barn och unga. Hon kommer senast från en anställning på BUP där hon arbetade i över 7 år. Lillemor utgår från Karlskrona men är även tillgänglig för bild- och traumaterapi med barn och unga i våra verksamheterna i Västervik och Eslöv.

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge