ekekullen

Målgrupp

Pojkar och flickor 13-18 år med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk, relationsproblem och integrationsproblem. Vi har erfarenhet av hedersproblematik och kan även ta emot dessa placeringar. Ekekullens HVB Spjutsbygd har en egen resursskola och tar i första hand emot ungdomar som har skolproblematik och  behov av extra stöd för att få en fungerande skolgång.

Utredning och behandling. SoL och LVU.

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge