ekekullen

Stödboende

Ekekullen har nu sökt tillstånd för att bedriva stödboende för ungdomar 16-20 år.

Stödboende kommer ske i Ekekullens lägenheter i Karlskrona. Insatserna i lägenheten kommer vara individuellt anpassade efter behov och utformas i samarbete med socialtjänsten.

Lagrum stödboende/utsluss ungdomar 16-20 år: Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge