ekekullen

Utredning

På Ekekullen kan vi erbjuda både behandlings- och utredningsplatser. Vi har specialistkompetens som anställd psykolog, terapeuter, socionomer, sjuksköterska, barnmorska och lärare och kan på så sätt genomföra både BBIC- och neuropsykiatriskautredningar samt psykologbedömningar på plats hos oss.

I vårt utredningsteam så har vi socionomer med lång erfarenhet av utredningsarbete på HVB men även från myndighetsutövning inom socialtjänsten.  Utredningsteamet utför utredningar på både vårt HVB för ungdomar och vårt HVB för familjer i Karlskrona.

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge