skane

HVB Bakareboda

HVB Bakareboda är en av Ekekullen utredning- och behandlingshems enheter och ingår i Aleris. HVB Bakareboda skiljer från från våra andra verksamheter på så sätt av vi enbart har fyra platser. Det innebär att vi kan ta emot pojkar som är i behov av en placering på ett mindre HVB med större personaltäthet och mindre stimuli än vad traditionella HVB kan erbjuda. De pojkar som kommer till oss har många gånger flera HVB -placeringar bakom sig. De kan ha varit på SiS eller behöva placeras hos oss i väntan på SiS-plats. Vi har en mycket hög personaltäthet och egna psykologer som vid behov kan genomföra samtalsbehandlingar, bedömningar och utredningar. Vi har egen skola på tillstånd från skolinspektionen och kan därmed ta emot pojkar med omfattande skolprobelmatik.

Föreståndare Anette Edlund
Tel: 072 181 35 50
E-post: anette.edlund@hvbekekullen.se

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge