skane

Målgrupp

HVB Bakareboda skiljer från från våra andra verksamheter på så sätt av vi enbart har fyra platser. Det innebär att vi kan ta emot pojkar som är i behov av en placering på ett mindre HVB med större personaltäthet och mindre stimuli än vad traditionella HVB kan erbjuda. De pojkar som kommer till oss har många gånger flera HVB -placeringar bakom sig. De kan ha varit på SiS eller behöva placeras hos oss i väntan på SiS-plats. Vi har en mycket hög personaltäthet och egna psykologer som vid behov kan genomföra samtalsbehandlingar, bedömningar och utredningar. Vi har egen skola på tillstånd från skolinspektionen och kan därmed ta emot pojkar med omfattande skolprobelmatik.

Vår målgrupp är pojkar 13-18 år som har psykosocial problematik, socialt nedbrytande beteende och beteendeproblematik. Vi tar även emot ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder.
De ungdomar som kommer till oss har till exempel drogproblematik, kriminalitet, utagerande beteende, skolproblematik, relationsproblematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder.
Vi tar emot både SoL och LVU -placeringar.

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge