bjorklyckan

HVB Björklyckan -Familj

 

Familjer med barn 0-13 år med med vårdnadshavare, familjehem eller biologisk förälder.
Utredning och behandling.

HVB Björklyckan är en av Ekekullens flera enheter och är ett utrednings- och behandlingshem för familjer. Verksamheten är belägen ca 27 km norr om Karlskrona på en fantastisk sjötomt.

Problematiken är främst våld i nära relationer, psykosocial problematik, anknytningsmönster, avbrott i anknytning, brister i föräldraroll, emotionell instabil personlighetsstörning, integrationsproblematik, PTSD, trauma och neuropsykiatriska funktionshinder. Vi har en stor erfarenhet och kompetens av att arbeta med familjer i behov av skydd och familjer med apatiska barn.

I Björklyckans personalgrupp finns familjebehandlare med spetskompetens inom anknytningsteori och våld i nära relationer. Vi har även specialistkompetens så två heltidsanställda legtimerade psykologer, Steg 1 KBT terapeut, Bild- och Traumaterapeut, socionomer, Re-pulse behandlare och behandlare med specialistkompetens inom barnsamtal. Med vår kompetens kan vi utan väntetid och genom egna resurser genomföra både BBIC-, neuropsykiatriska- och anknytningsutredningar på plats hos oss.

Utöver detta har vi även en sjuksköterska  som arbetar med sjukvårdskontakter och föräldrautbildning.

Vi arbetar utifrån KBT med insatser i färdighetsträning, anknytningsteori, re-pulse, barnsamtal, MI-samtal och DBT. Vi erbjuder anknytningsterapi och traumabehandling som genomförs av våra psykologer och terapeuter.

Föreståndare Malin Nyberg
Tel: 0721 813 092
E-post: malin.nyberg@hvbekekullen.se

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge