bjorklyckan

Målgrupp

Målgruppen är familjer med barn 0-13 år.

Utredning, behandling eller öppenvård.

Problematiken är främst våld i nära relationer, psykosocial problematik, anknytningsmönster, avbrott i anknytning, brister i föräldraroll, emotionell instabil personlighetsstörning, integrationsproblematik, PTSD, trauma och neuropsykiatriska funktionshinder. Vi har en stor erfarenhet och kompetens av att arbeta med flyktingfamiljer, familjer i behov av skydd och familjer med apatiska barn.

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge