villaed-provisorisk-top

HVB Villa Ed -Ungdomar

Villa Ed är en av Ekekullen utredning och behandlingshems enheter och vänder sig till målgruppen flickor och pojkar 11-15 år. Verksamheten är belägen i Edsbruk ca 4 mil norr om Västervik.

Målgruppen är barn som vistats i olämpliga miljöer, har provat droger och provat att begå brott, har ett hotfullt beteende och/eller har omfattande frånvaro från skolan. Vi tar emot barn med neuropsykiatriska diagnoser.

Verksamheten utgår från ett salutogent förhållningssätt. Behandlingsmetoderna grundas i evidensbaserad metod och utgår från kognitiv beteendeterapi, MI och lågaffektivt bemötande. För oss är det viktigt att det finns en tanke med och en evidens i det vi gör, i allt från vår syn på människan till vårt bemötande och våra behandlingsinsatser.

Medarbetare på Villa Ed är utbildade i och har gedigen erfarenhet av att arbeta med behandlingsarbete och människor i utsatta situationer. Samtliga medarbetare är utbildade i KBT, MI och lågaffektivt bemötande och får regelbunden kompetensutveckling. I personalgruppen finns spetskompetens inom neuropsykiatriska diagnoser, inom metoder så som rePULSE, barnsamtal och återfallsprevention.

Det som skiljer Villa Ed från Ekekullens andra verksamheter är åldern på barnen som vi tar emot. Vi tar emot en lägre åldersgrupp än Ekekullens andra enheter vilket gör att till exempel 13 åringar inte behöver bo med 17 åringar. Vi gör individuella prövningar vid varje förfrågan och strävar efter att ha ett ålderspann på som högst 3 år mellan det yngsta och äldsta barnet. Hos oss så placeras barn med andra barn.

Vi tar emot placeringar från hela landet och kan hämta barnet i samband med placering.

Kontakt:
Föreståndare Jenny Ringberg
Tel: 073 155 95 04
E-post: jenny.ringberg@hvbekekullen.se

jenny-ringberg

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge