villaed-provisorisk-top

Behandling

Verksamheten utgår från ett salutogent förhållningssätt. Behandlingsmetoderna grundas i evidensbaserad metod och utgår från kognitiv beteendeterapi, MI och lågaffektivt bemötande. För oss är det viktigt att det finns en tanke med och en evidens i det vi gör, i allt från vår syn på människan till vårt bemötande och våra behandlingsinsatser.

Medarbetare på Villa Ed är utbildade i och har gedigen erfarenhet av att arbeta med behandlingsarbete och människor i utsatta situationer. Samtliga medarbetare är utbildade i KBT, MI och lågaffektivt bemötande och får regelbunden kompetensutveckling. I personalgruppen finns spetskompetens inom neuropsykiatriska diagnoser, inom metoder så som rePULSE, barnsamtal och återfallsprevention.

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge