villaed-provisorisk-top

Målgrupp

Målgruppen är barn som vistats i olämpliga miljöer, har provat droger och provat att begå brott, har ett hotfullt beteende och/eller har omfattande frånvaro från skolan. Vi tar emot barn med neuropsykiatriska diagnoser.

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge