oppenvard

Stödboende

Ekekullen kan i samråd med socialtjänsten erbjuda stödboende.

Genom att följa de boende genom hela behandlingsprocessen, från behandling till eget boende, tror vi att de godaste vårdresultaten nås. Genom att låta den boende pröva sina nya färdigheter i eget boende med stöd av personal så ges den boende bättre förutsättningar för att behandlingsresultaten långsiktigt ska hålla.

Stödboende sker i Ekekullens lägenheter i Karlskrona eller i hemmiljön. Insatserna är individuellt anpassade efter behov och utformas i samarbete med socialtjänsten.

Lagrum stödboende familjer: Ej tillståndspliktig verksamhet

Samordnare Donika Bujupi
Tel: 0709 908 313
E-post: donika.bujupi@hvbekeullen.se

Donika bild

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge