skane

Målgrupp

Pojkar och flickor 13-17 år med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk, relationsproblem och integrationsproblem. Vi har erfarenhet av hedersproblematik och kan även ta emot dessa placeringar.

Enbart behandlingsplaceringar.

SoL och LVU.

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge